سلطانـــــ آسمانـــــ دلمـــــ
پنجشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۰۱
محمــــــــــــــــــــــــــــــــد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

محمــــــــــــــــــــــــــــــــد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

یعنی میشـــــــه ..♥♥
یه روز تو آغوش تـــــــو بیدار بشم ؟؟
بعد بگی :
صبح بخیر عروس خانم خوشگل من♥♥
دیدی آخر سر مال خودم شدی ..
منم محکم بغلت کنم و بگم :
عاشـــقتم شوهـــــــــــ♥ــــــــــــر دوست داشتنی من

 

 

صــــــــــــــدامـــــــــو داریــــ؟
به احــتــرامــــــت هـیـچــــــــــ وقت حتی مـــــــن نـ ـ ـ ـ ـمی نداختم نـــــگامو جایــــ×ـــــی

 

 

 

مـرا محکـــم تــر در آغـوش خـود بگیــر …
مــن هنـوز هـم نـمـی خـواهم تـــــو را …

بــه دســت خـاطرات ” لــعنـتـی ” بسپــارم …


برچسب‌ها: محمد, محمد یزدی, عشق من محمد
+ 19:1 |فاطمه
جمعه ۱۳۹۲/۱۱/۲۵
دلــیـــل ِ بـی نـــیـــازی ِ مــــــــن
محمدم برای من:

زیباترین نگاه، نگاه عاشقانــه و معصومــــــــــــــــــــــــــــــــــانه تو بود
زیباترین سخنی که شنیدم سکوت دوست داشتنی تو بود
زیباترین احساساتم گفتن دوست داشتــــــن تو بود
زیباترین انتظار زندگیم حسرت دیدار تـــــــو بود
زیباترین لحظه زندگیم لحظه با تو بودن بود
زیباترین هدیه عمـــــــــــرم محبت تو بود
زیباترین تنهاییم اندیشه برای تو بود
زیباترین اعترافم عشق تو بود

امروز روز توست و من

تمام دلتنگیهایم را

به جای تو

در آغوش می کشم

چقدر جایت میان بازوانم خالیست

تولدت مبارک
برچسب‌ها: محمد, محمد یزدی, عشق من محمد, تولد محمد یزدی
+ 17:32 |فاطمه
دوشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۹
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشق ...
دل ام کمی دختری میخواهد
بی رو سری
بی رو بنده
دل ام کمی از ته دل خندیدن میخواهد
بی خجالت
بی نگاه هرزه
دل ام کمی باد خوردن به موهایم میخواهد
بی ترس
بی استرس
دل ام کمی دویدن در خیابان میخواهد
بی حرف
بی حدیث
دل ام کمی نشستن کنار یار میخواهد
بی نگاه
بی تعصب
دل ام کمی بوسه میخواهد
بی عجله
بی ...
دل ام فقط کمی دختری میخواهد ...تو لیاقتش را داری که...
با کسی باشی که خوشحالت می کند باکسی باشی که زندگیت را پیچیده
نمیکند
با کسی باشی که ناراحتت نمیکند
در غیر این صورت مسئول ناراحتی هایت خودت خواهی بودخُدآیآ وَقتے دِلِت میگیرهـ چـِہ ڪآر میکُنے؟؟؟
میرے یـہ گوشـہِ میشنے؟؟؟

هے بآ نِگآت بآزے میڪُنے که یآدِت بِره میخوآستےـ گِریـہ کُنـے؟؟؟

یـہ لیوآטּ میخورے تآ تَمآمـ بُغض ـهآت رو یڪ جآ قورت بِدے؟؟؟

بَعد اون وقت یآدت میآد ڪـہ خُدآیے و بآید تنهآ بآشے؟؟؟

خدآ جوטּ نِمیدونے مَن ایـטּ روز ـهآ چِه قَدر خُدآ بودمــ ....!؟!♥♥تــآریــخــ را ڪِــنـــآر بگـــذار...
جغــرافیـــآ مُهــــم اســتــــ....

تـــ♥ــو ڪُــجـــــآیـــ ـ ــے {؟}
یه روز غریبه بود..... 
آشنا شد... 
عادت شد.... 
عشق شد... 
هستی شد... 
روزگار شد... 
خسته شد... 
بی وفا شد... 
دور شد... 
بیگانه شد... 
حسرت شد... 
فراموش نشد.. 
فراموش نشد...
بخدا فراموش نشد :- (حوصلهـــ ــ ـــ ـــ اتــ ــ ــ که سر می رود
با دلــ ــــ ــــ م بازی نکن...!!!

من در بی حوصلگـــ ـــ ـــ ــی هایم

با تــــ ــــ ــــ ـــ و

زندگــــــــ ــــ ـــ ی کردم . . . .!!!
برایم کف زدند
در آغوشم گرفتندتایید و تشویقم کردند...که آخر فراموشت کردم
دیگر تا ابد بر لبانم لبخندی تصنعی مهمان است
اما بین خودمان باشد،
هنوز تنها
دلبرکم تـ...ـو هستی لعنتی !!!!
من در خاطراتتــ ـــــ ـــــ ــــــــــ
آخرش می میرمــــــــــــــــ

وتــــــ ــــ ـــ ــ ـــو حتی به یاد نمی آوری

که زندانی

عشقتـــــــــــــــــــــ که بود..


برچسب‌ها: عشق, دختر, لیاقت, تاریخ, جغرافیا
+ 23:4 |فاطمه
سه شنبه ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
یه عمر حسرت
 

هی لعنتی

اون طوری هم که تو فکر میکنی نیست ... !!!

شاید عاشقتــــ بودم ، روزی ...

ولی ببین بی تو ....

هم زنده ام ...

هم زندگی میکنمـــ ....

فقط

گاهی در این میان ...

یادتــــــــ...

زهر میکند به کامم زندگی را ....

همین ....


برچسب‌ها: یه عمر حسرت, نامم را پاک نکن, لعنتی
+ 20:20 |فاطمه
پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۱۰
دختر پاک . . .

ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺩﺳﺖ

ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺟﺰ ﭘﺪﺭ ﻭ عموش ﮔﺮﻓﺖ...


ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﻠﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺖ...


ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﺮﺩ....


ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﺨﺎﻃﺮ * ﺗﻮ* ﭘﺎﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭ ﻏﺮﻭﺭﺵ...


ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﻃﻌﻢ ﺑﻮﺳﻪ ﺭﻭ ﺣﺲ ﮐﺮﺩ ...


اگه برای اولین بار توی آغوشت خوابید...


ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻭﺟﺪﺍﻧﺖ ﻗﺪﺭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺍﯾﻦ* ﺍﻭﻟﯽ*ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻥ!


ﺍﻭﻥ * ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ* ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ!


ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺯﺵ ﻧﮕﺬﺭ... لعنتی
چرا مرا خـــاکـ نمیـــکنید؟؟؟

تنمـ ســـرد اســـتـ ...
احســـاساتمـ یـــخ زده...

فقطـ نفـــسـ میکشمـ

قلبمـ نمیــــزند...

مغزمــ فاســـد شده اســـتــ...

و اکسیــــژنــ هوا را حرامــ میـــکنمــ ...

در خـــاکــ به ســـر بردنــ میــانــ کرمــ ها ،

ارزششــ بیشــتر استــ ...

از بــودنـ در کنار موجوداتی که
اسمــ خودشانـ را گذاشته اند "انسانــ" ،

خــــــــسته شده امـ ...


برچسب‌ها: دختر پاک, تو, چرا مرا خاک نمیکنید, خسته شده ام
+ 0:48 |فاطمه
دوشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۰۷
برو............

بـــرو  !


تـــرس از هــیــچ چــیـز نــدارم


وقـتــی یــقــیــن دارم


بــیـشـتـــر از مـــن


کـسـی دوسـتـــت نـخــواهـــد داشـــت


بــیـشـتـــر از مـــن


کـسـی طـاقـــت کـــم مـحـلــی هـــایـــت را نـــدارد


بـــرو !


تـــرس بـــرای چـه ؟


وقـتــی مــی دانـــم


یـــکـ روز


تـــف مــی انـــدازی


بـه روی تـمـــام آن هـــایــی کـه


بـه خـــاطـــرشـــان مـــن را از دســـت دادی


انصاف نیست …


دنیا آنقدر کوچک باشد که آدم های تکراری را روزی هزار بار ببینی …


و آنقدر بزرگ باشد …


که نتوانی آن کس را که دلت میخواهد حتی یک بار ببینی …
می ترسم از اینكه

روزی

یك جایی

من و تو

خیلی دور از هم

شب و روز در آغوش یك غریبه

بی قرار هم باشیم ...

و بعد از هر بار هم آغوشی به یاد

آغوش هم بیصدا گریه كنیم !


وقتی سکوت خدا را در برابر عبادتت دیدی،

نگو خدا با من قهر است.

او به تمام کائنات فرمان سکوت داده،

تا حرف دل تو را بشنود.

پس حرف دلت را بگو....

برچسب‌ها: برو, ترس ندارم, یقین, تف, انصاف
+ 2:29 |فاطمه
دوشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۰۷
کـــــــــــــام تلخ....

سنگین كام می گیری مرد ...!‬
گم كردن خاطراتی كه پی اش میگردی تقصیر ریه های تو نیست !
دود كن كسانی كه باعث سنگینی كام سیگارت شده اند...
آنها لیاقت آن خاطرات را ندارند ...
مردانه فراموش کن ...یه وقتایی که دلت گرفته ؛

بغض داری ،

آروم نیستی !

دلت براش تنگ شده ....

حوصله ی هیچكسو نداری !

به یاد لحظه ای بیفت که :

اون همه ی بی قـراری های تو رو دید؛

اما ....

چشمـاشو بست و رفت ... !!!


دنـیــآ بــآزی هــایـت رآ ســرم در آوردی

گـــرفتنــی هــآ رآ گــرفتــی

دآدنــی هــآ رآ نـــدآدی

حســـرت هــآ رآ کـــآشتــی

زخـــم هآ رآ زدی

دیــگر بـس آســت...

چیــزی نمــآنــده..

بـگـــذآر بخــوآبــم

محتــآج یــک خــوآب بــی بیــدآرموَقــــــْــتے گــَـنــــْـد زَבےْ بہ زنــْـــدِگــــِے طــــَــرفْ ،

حَـבاقـــْـــل وَقـــْــتِ رَفــــْــتَـטּ ،

בَهــــنِتو بــــِــــبنْد ،

نَگــــُــو قِسمَــــــتْ نَشــُــــــــــــــد!!!!
برچسب‌ها: کام تلخ, سیگار, بغض, بازی هایت, زخم ها
+ 1:41 |فاطمه
شنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۹
ایـــــــــــــستاده امـــــــــــ . . .

ایســــــتــــاده ام ...

بگـــذار ســـرنوشـــت راهـــش را بـــرود ... !


مـــن ،


همیــن جا ،


کنار قـــول هـایت ،


درســــت روبــروی دوســـت داشتـــنت و در عمــــق نبـــودنت ،


محـــــکم ایــستاده ام !!

.
.
.برچسب‌ها: ایستاده ام, قول هایت, محکم, در عمق نبودنت
+ 22:47 |فاطمه
پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۷
آب و گل . . .
دختری نیستم که هرزگی کنم!
زنانگی و محبتم را با هر مردی تقسیم نمیکنم
عشقم تنها خاص یک نفر است
غرق عشق خواهم کرد آنکه خاص من باشد...


یه سری دخترا هستن
فقط تیپ مشکی میزنن
عطر خاص میزنن
بیشتر وقتا بی هدف ساعت ها تو پیاده رو قدم میزنن
بی توجه به اطراف و حرفا و نگاه های مردم رو نیمکت پارک پشت سر هم سیگار دود میکنن
آروم و شمرده حرف میزنن
تو جمع اروم میشینن و فقط گوش میدن
این دخترا از اول اینطوری نبودن
اینا یه زمانی خیلی شیطون بودن
عاشق پاشنه بلند و رقص بودن
تو جشنا بهترین رقاص بودند
شیطون و پرهیجان بودند
این دخترا یه روز یکی اومد تو زندگیشون
اینقد قشنگ کرد زندگیشون رو
و از اعتمادشون بدترین سواستفاده رو کرد و رفت
این دخترا خیلی خاصن دیگه هیچ چیزی رو قبول ندارن
سعی نکن به دنیاشون وارد بشی
اینا هیچ کس رو به دنیای جدیدشون راه نمیدن
این دخترا سرسخت ترین ادمای دنیان


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

هی معشوقه ام . . .

از اینکه به من دروغ گفتی

ناراحت نیستم،

از این ناراحتم

که از حالا به بعد دیگر نمیتوانم تو را باور کنم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گاهی خراب کردن پل های پشت سرت چیز بدی نیست . . .

چون باعث میشود نتوانید به جایی برگردید که از همان ابتدا هرگز نباید قدم میگذاشتید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سکوت،

رساترین فریاد یک زن است .

وقتی شروع به نادیده گرفتن شما میکند ،

میفهمید که واقعا صدمه دیده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با کسی باشید که

از شما کینه به دل نگیرد،

حرف نزدن با شما را طاقت نیاورد ،

و بترسد از روزی که شما را از دست بدهد.


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgمرد باید...
وقتی مخاطبش عصبانیه , ناراحته , میخواد داد بزنه
وایسه روبروش بگه :
تو چشام نیگا کن , بهت میگم تو چشام نیگا کن!!
حالا داد بزن , بگو از چی ناراحتی؟!!

... بعد مخاطب داد بزنه , گله کنه, فریاد بکشه , گریه کنه
حتی با مشتای زنونه ش بکوبه تو سینه مرد
ولی آخرش خسته میشه میزنه زیر گریه...
همونجا باید بغلش کنه
نذاره تنها باشه!
حرف نزنه ها , توضیح نده ها
کل کل نکنه ها , توجیه نکنه ها
فقط نذاره احساس کنه تنهاست!!

مرد باید گاهی وقتا مردونگیشو با سکوت ثابت کنه!!
با بغلش کردنش...

+ 0:2 |فاطمه
چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۶
منم بدون سلطانمــــ...ننـــــه ! هــر چی بدبختــی کشیدیــم ;

گفتی : " حکمــت خداســت "
بــیـبــین ننــه ...
نیشونـــی ایــن حکمتــو بــده بــرم در خــونش
بگــم دٍ لامصـــــــــــــب ،
مشکلــت با مـــن چیـــه آخــه ...؟!
به سلامتی بهروز که هنوز تیکه هاش بروزهبه جهنم که پیر می‌‌شوی دیوانه !!!!!
چروکِ زیر چشمانت
همانقدر زیباست
که چینِ رویِ دامنت…..


♥ عـــشـــــق مثل نــمـــاز میمونه...!

♥ وقتی نــیــــت کردی دیگه نباید اطرافت رو نگاه کنی ... !

+ 23:32 |فاطمه
پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
گاهی . . .

گاهی

بهترین راه

برای جلب توجه کسی

این است که

از توجه کردن به او

دست بکشید


ولی


لحظاتی در زندگی وجود دارد که

آنقدر دلتنگ کسی میشوید

که

فقط میخواهید او را از رویایتان

برچینید

و در واقعیت

در آغوش بکشید .

+ 0:36 |فاطمه
شنبه ۱۳۹۲/۰۴/۰۱
خداااااااااااااااااااااااااااااااا............

حواست هست خدا ؟!

صدای هق هق گریه ام از همون گلوئی میاد

که تو میگفتی از رگش به من نزدیکتری.

+ 22:24 |فاطمه
چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۹
دوستــــ داشتنــــــ مـــــــــــــــــــن...........

آغوش گرمم باش ؛ بگذار فراموش کنم لحظه هایی را که

در سرمای بی کسی لرزیدم !

.
.
.

اس ام اس عاشقانه خرداد(سری2)

مرا حبس کن در آغوشت ؛ من برای حصار بازوان تو مجرم ترین زندانی ام !
.
.
.
نــگـــاهـ کـن
مـــــــی بینـــــــــی
ایــن ویــــرانــکـــده ، آثــار بــاستانـــی نــیست
مــنــــــــم
.
.
.


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گره بزن

ازین گره های کور

که بختِ مرا به روزهای شومِ بی تقویم می بندند،

من این نحسیِ بی تو را

کجا دَر کنم؟


پیله کرده ام به تو ! نمی دانی پروانه شدن در آغوشت چه عالمی دارد !

Mehrabooni[WwW.Kamyab.IR]

چقدر دل ِ آدم میگیره وقتی حرفاش فهمیده نمیشه ..


.. چقدر دل ِ آدم میگیره وقتی از خودگذشتگی هاش نادیده گرفته میشه ...


.. چقدر دل ِ آدم میگیره وقتی احساس میکنه تلاش ِ بی نتیجه بوده همه کارهاش ..… چقدر سخته که نه راه پیش داشته باشی و نه پس..… کاش یه کم با من مهربون بودی (با خودِ خودتم )..… کاش تو هم اندازه من احساس داشتی ..خدایا چقدر خوبه که همیشه هستی..


چقدر خوبه میدونستی باید قلبمو خیلی خیلی بزرگ بیافرینی ..


که با اینهمه دلتنگی .. بازم بزرگ بمونه..


اما با همه بزرگیش این روزها احساس میکنم


جایی برایِ احساس های خوب نمونده توی این دلِ من.

+ 18:42 |فاطمه
دوشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۷
امین حبیبی . تولدم مبارک نیست ...

تولدت مبارک ، چه حرف خنده داری

چه فایده داره وقتی ، تو گل برام نیاری

عجب شبیه امشب ، داره میسوزه چشمام

دورم شلوغه اما ، انگاری خیلی تنهام

واسه چی زنده باشم ، جشن چیو بگیرم

من امشبو نمیخوام ، دلم میخواد بمیرم

تولدم مبارک نیست، دلم گرفته غمگینم

هوای خونه دلگیره ، تورو اینجا نمیبینم

تولدم مبارک نیست ، شکسته قلب داغونم

تو نیستی و من از دوریت ، خودم رو مرده میدونم

هیشکی خبر نداره ، چقدر هواتو کردم

چقدر دلم میخواد تو ، باشی دورت بگردم

هیشکی خبر نداره ، دارم بزور میخندم

نمیدونم چرا من ، چشمامو هی میبندم

چشمامو من میبندم ، تا منتظر بشینم

شاید تو این سیاهی ، بازم تورو ببینم

تولدم مبارک نیست ، دلم گرفته غمگینم

هوای خونه دلگیره ، تورو اینجا نمیبینم

+ 23:30 |فاطمه
دوشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۷
تولــدمــــــــــــــــــ مبارکــــــــــــــــــــــــــــــــ.....
امروز چند شنبه است؟
چندم کدام ماه و چندم کدام سال است؟
امروز چند سال از من می گذرد و من چند ساله ام؟
چیزی به یاد نمی آورم
جز اینکه امروز اکنون است و اینجا زمین است و من به دنیا آمده ام...
به رسم عادت : تولدم مبارک؟!
+ 23:20 |فاطمه
پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۳
کااااااااااااااااااااشــــــ....

کاش گاهی مرد بودم

میشد تنهاییم را به خیابان بیاورم


سیگاری دود کنم و نگران نگاه های مردم نباشم


کاش گاهی مرد بودم


میشد شادی ام را به کوچه ها بریزم,


با صدای بلند بخندم و...


هیچ ماشینی برای سوار کردنم ترمز نکند...
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

بانو وار פـساבت مےکنم

בلم آغوش پر آرامشـے را مے פֿـواهـב کــﮧ زیر باراטּ گرمم کنـב


בلم میפֿـواهـב کسے باشـב خوب باشـב


مهرباטּ باشـב


همــﮧے ایـטּ بودטּ ـهایش فقط براے مـטּ باشـב

فقط براے مـטּ . . .


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

میدانم ؛

دیگر برای من نیستی !

اما ….

دلی که تنگ باشد این حرفها را نمیفهمد
بـآ مـטּ لـج نڪـטּ بغــض نـفهمـ !

ایـטּ ڪہ خــوבت رآ گوشـہ ے گـلو قـآیـمـ ڪنـے ،


چـیزے رآ عـوض نمـے ڪنـב ...


بـالآخـره یـآ اشڪ میـشـوے


בر چـشـمـآنـمـ


یـآ عُـقــבه בر בلـمـ ....هیچوقت کسی رااز رفتنت نترسان...


برایش عادی میشود


تاجایی که در را برای رفتنت باز می کند...!

+ 15:44 |فاطمه
پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۳
مــــــــــن یــکــــــــ دختــــــــــــــرمـــــ . . . .

مــــــــــن   یــکــــــــ   دختــــــــــــــرمـــــ . . . .


بــــهـ   انــــــــــدامــــــ   ظـــــریــــفو   صـــــــدای نــــازکـــــم   نــــگــــاه   نکــــن . . . .


اگـــــر   بخـــــواهـــــــــم   یــ ـکــــــ   شــــــــ ـبـــــــ ـهـ


تـمــــــامـــــــــ   هـــویـــــتـــ   مـــــردانـــــهـ   اتـــــــ   را


بــــــهـ    آتـــــش    میـــــــــکــــــشـــــــم . . . . .

+ 13:24 |فاطمه
چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۲
دوستــــ داشتنــــــ

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

هـــمــیــشــه نــــه
ولــــی گـــاهـــی
مــیــان بـــودن و خـــواســتـن
فــاصـلــه مـــی افــتــد
یه وقــتــهــایـــی هـــســت کـــه
کــســی را بـــا تــمـــام وجــــود میخواهــــی
ولــــــی نــــبـــــــایــــد کــنـــارش بــــاشـــی

 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

خدایا امضاء کن... کم آورده ام... باز کن آن نامه را...

استعفای من از زمینت... مبارک خودت باشد

 

 

 

 

دیـگـَــر نَه اَشـکـــهآیـَـمـ رآ خــوآهـی دیــد

نَه اِلتــِـمـآس هـــآیَمـ رآ

و نَه اِحســـآســآتِ ایــن دلِ لَـعـنَـتـی رآ…

به جـــآیِ آن اِحســـآسی که کُـــشـتـی

درخـتـی اَز غــُــرور کـآشـتَمـ!

 

 

هی لعنتی........بیا با هم بازی کنیم....

تو ته سیگارای منو بشمار.........


منم شماره های غریبه ی گوشیت رو ........................

 

 

تقصیــــــــر هیــــچ کــــس نیــســـت

بـــه نام "عشـــــــق"


جسمـــــــت را


لگــــد مال بوســــــــه های هـــــوس آلـــودشان می کنند


و بــــــه نام "ناپاکــــــیٍ تـــــــو"


فـــــراموشت می کنند


بــــــه نام "نجـــــابـــت" بایـــــد ســـــکوت کنـــــی


و بــــــه نام "صبـــــــــر" از درون ویــــــــــران می شوی.......

 

 گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

بعضی دوستیا شوخی شوخی میان و جاگیر میشن توی دلت !

 

تبدیل به یه عشق عمیق میشن …

 

ته نشین میشن توی قلبت …

 

ولی یه روز خیلی راحت تو سکوت میرن !

 

اونجا باورش سخته ،

 

اونوقته که باید بلد باشی چطور با یه خاطره کنار بیای !

 


شنیدید که میگن : اونی که گریه می کنه یه درد داره

اما اونی که میخنده هزار تا ؟

من میگم : اونی که میخنده هزار تا درد داره

ولی اونی که گریه میکنه به هزار تا از دردهاش خندیده

اما جلوی یکیشون بدجوری کم آورده …


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

هم قــــــــــد شدیم …

خدا میداند چه چیزهایی را زیر پاهایم گذاشتم …

میگویند یک روز هست که چرتکه به دست میگیرند و حساب کتاب میکنند..

و ان روز تو باید تاوان انچه را که با من کردی پس بدهی....

فقط نمیدانم تاوانه ان موقع تو به چه درد من میخورد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
+ 1:20 |فاطمه
چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۲
وااااااااااااایـــــــ

وای از نـیمـه شبـیکـه بیـدار شـومتـو را بـخواهـمو خـودم را در آغـوش دیـگریبیـابم…!

+ 1:2 |فاطمه